Żyły i tętnicze – skąd wynika podział naczyń krwionośnych?

zylyitetnice

W układzie krwionośnym człowieka, wyróżnia się trzy rodzaje naczyń transportujących tlen, substancje odżywcze oraz produkty przemiany materii. Naczynia wypełnione krwią tworzą zamknięty układ rozgałęziających się przewodów. Zasadniczy podział na żyły, tętnice i naczynia włosowate wynika z ich struktury bezpośrednio związanej z rodzajem substancji transportowanych za pośrednictwem krwi.

Tętnice prowadzą nasyconą tlenem i substancjami odżywczymi krew do wszystkich tkanek ciała. Krew ta wyrzucana jest z serca pod dużym ciśnieniem, a jej sprawny transport wspomaga tętnienie, czyli skurcze włókien mięśniowych zawartych w tętnicach zgodne z rytmem pracy serca. Ze względu na pełnione funkcje tętnice charakteryzują się dużą sprężystością i wytrzymałością w przeciwieństwie do pozostałych naczyń krwionośnych, gdzie krew płynie zdecydowanie wolniej.

Tętnice rozgałęziając się na coraz drobniejszą sieć naczyń przechodzą w mikroskopijne naczynia włosowate o przepuszczalnych ściankach, oplatające wszystkie struktury komórkowe.

Wymiana gazów i wartości odżywczych na produkty uboczne przemiany materii odbywa się za pośrednictwem tych najcieńszych naczyń, które następnie łączą się z układem żylnym.

W układzie żylnym krew zawierająca produkty przemiany materii zmierza w kierunku serca. Krew nie płynie tutaj pod dużym ciśnieniem, dlatego naczynia te są znacznie bardziej wiotkie o owalnym przekroju, a cofaniu się krwi zapobiegają zastawki żylne i praca mięśni szkieletowych.