Spadek dochodów a ryzyko sercowo-naczyniowe?

Choroby układu krążenia nadal pozostają jedną z głównych przyczyn przedwczesnych zgonów na całym świecie. Nie dziwi więc zbytnio fakt, że najnowsze badania z dziedziny kardiologii cały czas skupiają się na poszukiwaniu czynników ryzyka chorób serca. Ostatnio opublikowano ciekawe doniesienie, które sugeruje, że osoby z obniżonym dochodem posiadają znacznie wyższe ryzyko wystąpienia poważnego incydentu sercowo-naczyniowego (takiego jak udar mózgu, zawał serca lub nawet zgon) w porównaniu z tymi, których dochody utrzymywały się na względnie stałym poziomie. Z kolei w przypadku osób rosnącym dochodzie, takie ryzyko malało. Naukowcy tłumaczą, że zależność ta może być uwarunkowana stresem, którego poziom niewątpliwie rośnie jak za horyzontem pojawiają się problemy finansowe. 

Jak należy traktować wyniki tego badania? Z pewnością należy brać je pod uwagę, jednak z drugiej strony warto pamiętać, że aby w pełni potwierdzić taką zależność należy przeprowadzić kolejne analizy. Czekamy więc.