Pozycja fizjolgiczna

Pozycja fizjolgiczna cyclovena

Prawidłowa postawa człowieka, określana kolokwialnie często mianem pozycji fizjologicznej (nie kojarzyć z załatwianiem potrzeb fizjologicznych), to takie ukształtowanie ciała i ułożenie naszych kończyn, które zapewnia  pełną stabilność ciała przy minimalnym wysiłku mięśni, dużą wydolność ruchową oraz prawidłowość funkcjonowania tkanek i narządów wewnętrznych przy wszystkich czynnościach jakie w ciągu dnia wykonujemy.

W myśl tych zasad zajmowanie pozycji stojącej lub siedzącej nie powinno zaburzać fizjologii organizmu rozumianej jako całokształt procesów życiowych zachodzących u człowieka. Ratownicy medyczni odnosząc się do pozycji fizjologicznej mają na myśli pozycję zastaną u chorego wymagającego pomocy. My jednak powinniśmy interpretować to określenie jako zachowanie takiej postawy, która nie komplikuje żadnych procesów zachodzących w organizmie od wyprostowanej postawy zapobiegającej zwyrodnieniom kręgosłupa po unikanie zaburzeń krążenia w kończynach dolnych związanych z długotrwałym siedzeniem lub staniem.

Chcąc uniknąć zaburzeń krążenia, przemęczenia nóg i powstawania żylaków należy unikać długotrwałego jednostajnego zajmowania pozycji stojącej, chociażby przez chodzenie lub przenoszenie ciężaru z jednej nogi na drugą. Przy zajmowaniu pozycji siedzącej nie powinno się kurczyć nóg zaginając je pod siedzisko krzesła lub fotela, a ciężar ciała opierać się powinien na kościach pośladków, a nie na mocno unaczynionych udach. Należy także pamiętać, że pozycja siedząca znacznie bardziej niż stojąca obciąża kręgosłup, zatem ważne jest aby zapewnić plecom podparcie zgodne z fizjologicznymi (naturalnie ukształtowanymi) krzywiznami kręgosłupa.