Komu grozi zakrzepica?

zakrzepica_2

Ryzyko rozwoju zakrzepicy wzrasta u osób po 40 roku życia, szczególnie u tych, które prowadzą mało aktywny tryb życia. Dzieje się tak, gdyż z wiekiem ściany naczyń żylnych tracą swoją elastyczność co sprzyja uszkodzeniu zastawek i zaleganiu krwi. Oprócz tego jej rozwojowi sprzyja otyłość (BMI ˃ 30 kg/m2). Osoby przebywające w szpitalu i poddawane zabiegom chirurgicznym np. neurochrurgicznym, kardiochirurgicznym, ginekologicznym, a zwłaszcza operacjom ortopedycznym np. wszczepienia stawu biodrowego lub kolanowego oraz długotrwale unieruchomione należą do grupy podwyższonego ryzyka. Zakrzepica może pojawić się u kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne lub  hormonalną terapię zastępczą oraz będących w ciąży. Zwiększone ryzyko dotyczy również osób odbywających długotrwałe podróże w środkach transportu, które nie pozwalają na swobodne poruszanie się np. samolot, samochód, autobus. Na rozwój zakrzepicy wpływają nowotwory złośliwe, choroby autoimmunologiczne, niewydolność serca, niewydolność oddechowa, nadmierna krzepliwość krwi, żylaki kończyn dolnych, choroby szpiku kostnego, udary mózgu przebiegające z niedowładem kończyn dolnych, rozległe urazy. Gorączka bądź nadmierne nagrzanie organizmu oraz jego odwodnienie mogą niekiedy prowadzić do jej rozwoju. Dodatkowo w grupie podwyższonego ryzyka znajdują się osoby już po przebytej zakrzepicy lub ze stwierdzoną zakrzepicą bądź zatorowością płucną w wywiadzie rodzinnym.