Jakie funkcje spełnia śródbłonek naczyniowy?

Jakiefunkcjesrodbloneknaczyniowy

Śródbłonek naczyniowy to pojedyncza warstwa komórek wyścielająca ścianki naczyń krwionośnych i limfatycznych. Komórki tej tkanki oddzielają krew od mięsi gładkich obecnych w naczyniach, reagując na wszelkie zmiany w jej składzie. Ze względu na rolę jaką pełni, śródbłonek często uważany jest przez naukowców za jeden z integralnych narządów w ciele człowieka.

Struktura ta wykazuje dużą aktywność fizjologiczną- wydziela substancje rozszerzające naczynia krwionośne (prostacyklina i tlenek azotu), reguluje ich napięcie, przepływ, ciśnienie i krzepnięcie krwi, przebieg stanów zapalnych oraz powstające obrzęki.

Aktywacja komórek śródbłonka następuje pod wpływem bodźców takich jak zmiana ciśnienia krwi, spadek lub wzrost stężenia tlenu czy rozwój stanu zapalnego.

Zaburzenia metaboliczne takie jak cukrzyca, palenie tytoniu, przyspieszony proces starzenia się komórek,  zaniechanie aktywności fizycznej i niewłaściwie zbilansowana dieta przyczyniać się mogą do powstawania dysfunkcji śródbłonka naczyniowego, co z kolei objawia się w postaci schorzeń zagrażających życiu (miażdżycy czy choroby niedokrwiennej).