Dlaczego dla organizmu tak ważne jest krzepnięcie krwi?

krzepnieciekrwii

W momencie przerwania ciągłości naczynia krwionośnego w naszym organizmie zostaje aktywowany proces krzepnięcia krwi, mający na celu zahamowanie jej utraty. W warunkach fizjologicznych jest to naturalny proces ochronny. Sam przebieg powstawania skrzepu jest skomplikowany i biorą w nim udział zarówno płytki krwi, jak i obecne w naszym osoczu czynniki krzepnięcia. W momencie krwawienia dochodzi do aktywacji kaskady krzepnięcia krwi, gdzie poszczególne elementy zaczynają na siebie oddziaływać w celu jego zahamowania. Czasami mamy do czynienia z nieprawidłowościami w działaniu tego układu, co może prowadzić do nadmiernej krzepliwości bądź w drugą stronę do zbyt częstych krwawień. Mówimy wtedy o skazach zakrzepowo – zatorowych lub skazach krwotocznych. Każda z tych przypadłości stanowi zagrożenie dla naszego zdrowia. W przypadku  nadmiernych krwawień obserwujemy zwiększone predyspozycje do powstawania krwiaków, siniaków, wybroczyn nawet po niewielkich urazach lub zbyt długo utrzymujących się krwawień po wyrwaniu zęba, każdym skaleczeniu. Istnieje  ryzyko nadmiernego krwawienia np. podczas planowanych zabiegów chirurgicznych. Natomiast nad krzepliwość niesie ze sobą ryzyko tworzenia zakrzepów w naczyniach prowadząc do częściowego lub całkowitego ich zatkania. Powstałe skrzepy mogą przemieszczać się do wielu narządów powodując niebezpieczne zatory.