Czemu służy pomiar obwodu kostki?

obwód_kostki_cyclovena

To proste badanie jest jedną z najważniejszych i najprostszych metod (choć – oczywiście – nie jedyną) weryfikacji, czy występują u nas obrzęki kończyn dolnych. Pomiar należy przeprowadzić w pozycji siedzącej lub stojącej. Obrzęk żylny diagnozuje się poprzez uciśnięcie palcem dolnego odcinka nogi przez ok. 1 minutę. Jeżeli po uciśnięciu skóry, daje się zauważyć lub wyczuć charakterystyczny dołek możemy mieć do czynienia z obrzękiem związanym np. z niewydolnością serca (brak dołka może z kolei świadczyć o obrzękach związanych z dużą ilością tkanki tłuszczowej). Należy pamiętać, że rutynowo wykonuje się również pomiary obwodów kończyny w tych samych miejscach na obu nogach. Obserwacja ta nie tylko pozwala na potwierdzenie wcześniejszych rozpoznań, ale także umożliwia ocenę dynamiki, z jaką mogą postępować niekorzystne zmiany np. w ciągu doby.

Należy wziąć pod uwagę, że obrzęk nóg w godzinach wieczornych może być jednym z wczesnych objawów niewydolności żylnej. Dlatego często lekarze zalecają wykonanie samodzielnych pomiarów w warunkach domowych (wyniki można zapisywać w poniższej tabeli). Przeprowadza się je zawsze rano, po obudzeniu, oraz wieczorem, przed położeniem się do łóżka. Różnica w pomiarach większa niż 6 mm powinna nam zasugerować kontakt z lekarzem w celu wykonania kolejnych badań.